ABI (Application Binary Interface)binaarne rakendusliides Spetsifikatsioon konkreetsele platvormile ja opsüsteemile. ABI määrab ära nii API kui ka masinakeele antud konkreetse keskprotsessoriperekonna jaoks. API ei taga käitusaja-ühilduvust, kuid ABI tagab selle, sest määrab ära masinakeelse ehk käitusajavormingu.

Binaarne rakendusliides on näit. Windows Sockets