tag (1)märgend Vorminduskäsk. Märgendeid kasutatakse kõigis tekstdokumentides dokumentide endi või nende osade märgistamiseks. Termin ise pärineb sellest ajast, kui kirjanikud ja toimetajad märgistasid käsitsikirjutatud tekste kokkulepitud märkidega, et näidata ära, kus on vaja taandrida, rasvast või kaldkirja jne.

Hüpertekst-märgistuskeeltes nagu HTML, SGML, XML , XHTML jne, määravad teksti sisse kirjutatud märgendid ära selle, kuidas peavad brauseri poolt kuvatav tekst ja pildid arvutiekraanil välja nägema. Peale veebilehe väljanägemise ja selle elementide paigutuse kirjeldamise kasutatakse märgendeid ka linkimiseks, indekseerimiseks jms.

Hüpertekst-märgistuskeelte puhul tunneb teksti vahele kirjutatud märgendid ära sellest et nad on paigutatud märkide "<" ja ">" vahele