XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)laiendatav hüpertekst-märgistuskeel Kuna veebilehtede loomiseks kasutatav HTML-keel muutus küll kasvades üha keerukamaks, kuid ei suutnud ikkagi rahuldada kasvavaid vajadusi, siis 1999.a. standardiseeris W3C uue laiendatava hüpertekst-märgistuskeele XHTML. Vastavalt W3C (World Wide Web Consortium) kirjeldusele kujutab XHTML endast ümbertöötatud märgistuskeelt HTML 4, millest on saanud XML’i (Extensible Markup Language) rakendus (HTML 4 on hüpertekst-märgistuskeele HTML neljas ja viimane versioon). XHTML peaks selle loojate arvates tulevikus asendama veebis HTML’i

HTML on koodide komplekt, mis kirjutatakse otse veebilehele ja mis kirjeldavad, kuidas brauserid peavad veebilehte kuvama.

XML on struktureeritud reeglite kogu, mille alusel saab defineerida mistahes andmeid, mida soovitakse veebis vahetada. “Laiendatav” (extensible) tähendab seda, et igaüks võib neid reegleid juurde teha, on ainult vaja, et nii saatja kui vastuvõtja kasutaksid samu reegleid.

XML’i saab kasutada mitmel eesmärgil, muuhulgas ka veebilehe väljanägemise kirjeldamiseks. Seepärast otsustatigi HTML ümber formuleerida XML’i terminites. Tulemuseks ongi XHTML ehk XML’i rakendus veebilehtede kirjeldamiseks.

Tegelikult võiks XHTML nimeks olla HTML 5, sest ta toetab kõiki HTML 4 märgendeid ja atribuute, kuid igaüks saab lisada uusi märgendeid ja atribuute. See avab uusi võimalusi veebilehtede kujundamiseks. XHTML veebilehe kood näeb välja nagu mõnevõrra täiendatud HTML fail