valueväärtus Välja või muutuja sisu. Väärtus võib olla nii alfabeetiline kui numbriline. Näit. avaldises

state = "PA"

PA on väärtus