bus networksiinvõrk Võrgutopoloogia, mille puhul kõik seadmed on ühendatud ühe võrgukaabli külge sarnaselt mitme elektriseadme ühendamisele ühe toitesiini külge

Siinvõrgud on näit. Ethernet 10Base5 ja 10Base2

Vt. ka ring network ja star network