10Base5Ajalooliselt esimene Etherneti standard bitikiirusega 10Mbit/s, mis kasutas arvutite võrkuühendamiseks jämedat koaksiaalkaablit ja mida seetõttu nimetatakse ka Thick Ethernet, ThickWire või ThickNet. Vajalikes kohtades monteeriti kaabli peale transiiverid, millel oli arvuti küljest tuleva kaabli külgeühendamiseks kaherealine 15 jalaga DA-15 konnektor (sageli nimetatakse seda ebatäpselt DB-15 konnektoriks). 10Base5 võrgu ulatus ilma järguriteta on 500 m