control charactertalitlusmärk Märk, mis põhjustab mingi toimingu (alustab, muudab või peatab funktsiooni, sündmuse või tegevuse). Kuna igale märgile vastab oma kindel ASCII kood, siis kasutatakse samas tähenduses ka terminit "talitluskood"

ASCII kooditabeli esimesed 33 märki on reserveeritud kasutamiseks talitlusmärkidena andmevahetuses ja printerite juhtimiseks.

Vt. ka control code