Wi-Fi, WiFi (Wireless Fidelity)raadiokohtvõrk, raadio-Ethernet Wi-Fi on WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) kaubamärk. WECA loodi 1999.a. rahvusvahelise firmade grupi poolt ja võttis oma ülesandeks testida, sertifitseerida ja propageerida raadiokohtvõrgu (WLAN) IEEE 802.11 tehnoloogiat. 2012.a. sai WECA uueks nimeks Wi-Fi Alliance.

Tegemist on Etherneti protokolli kasutava kohtvõrguga, kus kaablid on asendatud raadiolinkidega. Wi-Fi on ühilduv PC-kaartidega ja Wi-Fi logot kandvate tugijaamadega

Vahel kutsutakse raadiokohtvõrke ka "traadita Internetiks", kuigi tegelikult on ikkagi tegemist traadita kohtvõrkudega, mis võivad muidugi olla ühendatud ka Internetiga

Vt. lähemalt www.wi-fi.org