machine languagemasinakeel Madalaima taseme programmikeel (v. a. arvutid, mis kasutavad programmeeritavat mikrokoodi). Masinakeeled on tegelikult ainsad keeled, millest arvutid aru saavad. Inimesel on aga väga raske neid lugeda, sest kogu info on esitatud ainult nullide ja ühtede jadana. Seepärast kasutatavad programmeerijad tänapäeval mitmesuguseid kõrgkeeli või assemblerkeeli.
Assemblerkeel sisaldab samu käske, mis masinakeel, kuid kõigile käskudele ja muutujatele on antud nimed. Seepärast on assemblerkeeles kirjutatud programm siiski inimesele loetav tekst, mitte ainult arvude jada.
Kõrgkeeltes kirjutatud programmide "tõlkimiseks" assemblerkeelde või masinakeelde kasutatakse kompilaatoreid. Assemblerkeeles kirjutatud programmid tõlgib masinakeelde assembler.
Igal protsessoril on oma unikaalne masinakeel. Et programmid töötaksid erinevatel arvutitel, tuleb nad ümber kirjutada või ümber kompileerida.