CentronicsCentronics-liides Standardne 36 jalaga liides printerite jt. välisseadmete ühendamiseks arvutiga. See de facto standard aastast 1970 määrab ära pistiku, pesa ja kasutatavad signaalid ning on ette nähtud andmeedastuseks kiirusega kuni 200 kB/s. Pistik on kaherealine, kummaski reas on 18 kontakti

Centronics-liidese võttis esimesena kasutusele firma Centronics oma nõelprinterite juures paralleelliidesena. Signaalid liiguvad seal ainult ühes suunas - arvuti poolt printeri poole. Printerikaabli teine ots ühendatakse arvuti küljes oleva 25 jalaga paralleelpordiga. 1981.a. kasutas IBM Centronics-liidest järjestikliidesena.

1984.a. kinnitati standard IEEE 1284, mille aluseks on võetud Centronics-liides, kuid mis võimaldab kahesuunalist signaalide liikumist ja suuremat kiirust