ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)Sides ja arvutivõrkudes kasutatav standard võrgus edastatava sõnumi (rakendusandmeüksuse) kirjeldamiseks, kodeerimiseks, edastamiseks ja dekodeerimiseks. ASN.1 on ISO ja ITU-T ühisstandard, mis avaldati esmakordselt 1984.a. osana CCITT X.409:1984 standardist.

ASN.1 koosneb kahest osast:

  • süntaks e. reeglid sõnumi sisu kirjeldamiseks andmetüübi ja sisujärgnevuse või struktuuri kaudu;
  • eeskiri selle kohta, kuidas tuleb sõnumi iga üksust kodeerida

ASN.1 on määratud kahe ISO standardiga OSI mudelis kasutamiseks mõeldud rakenduste kohta:

  • ISO 8824/ITU X.208 defineerib süntaksi ja
  • ISO 8825/ITU X.209 defineerib põhilised kodeerimisreeglid.

ASN.1 kodeermisreeglite hulka kuuluvad:

  • Basic Encoding Rules (BER)
  • Canonical Encoding Rules (CER)
  • Distinguished Encoding Rules (DER)
  • XML Encoding Rules (XER)
  • Packed Encoding Rules (PER)
  • Generic String Encoding Rules (GSER)
ASN.1 on kasutusel väga laialdaselt. Seda kasutavad protokolliandmeüksuste kirjeldamiseks sellised populaarsed rakenduskihiprotokollid nagu X.400 (e-post), X.500 ja LDAP (kataloogiteenused), H.323 (VoIP) ja SNMP. Mobiilsidestandard UMTS kasutab seda pöördus- ja mittepööörduskihtides