runtime environment (2)käituskeskkond, käitusfaasikeskkond Tarkvara, mis täidab programme ja tagab arvuti üldist funktsioneerimist. Tavalises tööolukorras kutsuvad kõik rakendusprogrammid välja opsüsteemis sisalduvaid sisend- ja väljundfunktsioonide, graafilise kasutajaliidese jt. funktsioonide täitmiseks vajalikke alamprogramme. Käituskeskkonnas nõuavad rakendused täitmise jaoks teist tarkvarasüsteemi. Käitustarkvara resideerib rakenduse ja opsüsteemi vahepeal. Rakendus kutsub välja käituskeskkonna alamprogramme ja käituskeskkond kutsub välja opsüsteemi alamprogramme. Nii nagu opsüsteem, sisaldab ka käituskeskkond tohutul arvul alamprogramme üldiste funktsioonide tarvis.

Java programmid vajavad tööks Java virtuaalmasina käituskeskkonda, samuti vajavad käituskeskkonda Visual Basic’u programmid. Need vajavad käitusmoodulit, mis teisendab Visual Basic’u koodi arvuti masinakeelde. Windows’i personaalarvutis nimetatakse VB käitusmoodulit VBRUNxxx.DLL, kus xxx on versiooni number (300, 400, 500 jne.).

Microsoft’i .NET platvorm kasutab CLR’i .NET-rakenduste kompileerimiseks masinakoodiks enne nende täitmist