HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network)ETSI loodud raadiokohtvõrgu protokoll, mis võimaldab 5 GHz sagedusalas andmekiirust 23,5 Mbit/s. Sarnaneb Ethernetile, kuid erineb sama andmekiirusega traadita Etherneti standardist 802.11a selle poolest, et HIPERLAN/1 tagab sellise teenusekvaliteedi, mis võimaldab anda eesõigust kriitilise tähtsusega andmeliiklusele.

On tulemas ka teised HIPERLAN’i versioonid: HIPERLAN/2 ja HIPERAccess traadita asünkroon-andmeedastuse ja traadita kohtsilmuse jaoks. HIPERLAN/2 pakub füüsilises kihis andmekiirust kuni 54 Mbit/s ning HIPERlink traadita punkt-punktside jaoks andmekiirust 155 Mbit/s kuni 150 m kaugusele

HIPERLAN on Euroopa vaste Ameerika standardile IEEE 802.11