video signalvideosignaal Televisioonis ja videoseadmetes edastatakse ja/või salvestatakse nii pilti kui heli. Pildiinfot kandvat signaali nimetatakse seejuures videosignaaliks ja heliinfot kandvat signaali audiosignaaliks. Televisioonisignaal kujutab endast kindla sagedusega raadiolaineid, mis on moduleeritud nii video- kui audiosignaaliga. Televiisoris eraldatakse video- ja audiosignaal kandesagedusest, võimendatakse ja suunatakse vastavalt ekraanile ja kõlaritesse. Videoseadmete (videomagnetonid, videokaamerad, DVD-mängijad jms) ja televiisori vahel liiguvad video- ja audiosignaalid harilikult otse, ilma raadiolainete vahenduseta.

Praegu on videosignaalina kasutusel nii analoog- kui digitaalsignaalid ning digivideo osatähtsus üha kasvab, sest see võimaldab saavutada paremat pildikvaliteeti.

Vt. ka component video, composite video, S-video, DTV, HDTV