WiMAX (World Interoperability for Microwave Access)2001.a. loodud organisatsioon World Interoperability for Microwave Access, Inc. (WiMAX) tegeleb laiaribalise traadita võrgu standardi IEEE 802.16 arendamisega ja sertifitseerib sellele standardile vastavaid seadmeid. Sertifitseeritud seadmetel on WiMAX’i märk:

WiMAX on kiirem (kuni 70 Mbit/s) ja suurema tegevusulatusega (kuni 50 km) kui Wi-Fi (mõnikümmend meetrit), kuid ei ole viimasega konfliktis ning nad pigem täiendavad teineteist. Näiteks sobib WiMAX Wi-Fi kuumkohtade ühendamiseks Internetiga. Kiirus 70 Mbit/s on piisav näit. enam kui tuhande koduarvuti varustamiseks 1 Mbit/s internetiühendusega.

WiMAX’i esimene variant (IEEE 802.16) nägi ette sagedusala 10-66 GHz, IEEE 802.16a lisas sagedusala 2-11 GHz. Wi- Fi’iga võrreldes on WiMAX’il peale oluliselt suurema tegevusraadiuse ja ribalaiuse ka rida muid eeliseid, nt tugevam krüpteerimine.

Vt. lähemalt www.wimaxforum.org