GDI (Graphics Device Interface)graafikaseadmeliides Windows’i traditsiooniline programmiliides graafiliste väljundite genereerimiseks. Kui rakendus vajab kuvamist või printimist, siis genereerib see kutse vastavale GDI funktsioonile ja saadab ka kuvatava või prinditava objekti parameetrid. GDI omakorda saadab kuvarile ja printeridraiverile objekti "joonistamiseks" vajalikud käsud

Vt. ka DirectX, device context