printer driverprinteridraiver Printeri juhtprogramm, mis "tõlgib" rakendusprogrammi prindinõude sellisesse keelde, mida printer mõistab. Näit. PostScript’i printeridraiverid loovad faili, mida mõistavad PostScript printerid, HP printeridraiverid loovad PCL failid jne. Eksklusiivselt Windows’ile mõeldud printeridraiverid rasterdavad leheküljed ära (RIP-funktsioon) ja saadavad printerile valmis bittrastrid