XHTML+VoiceXHTML’i ja VoiceXML’i kombinatsioon veebilehtedele hääle lisamiseks. See võimaldab veebilehitsejaga pihuseadmetel suhelda kasutajaga ekraani asemel hääle abil. XHTML+Voice võimadab VoiceXML’i sündmusetöötlejaid realiseerida üle dokumendiobjektide mudeli sündmusetöötlejate

Tuntakse ka nimetuse all "X+V".