TLS (Transport Layer Security) protocoltranspordikihi turbeprotokoll Avatud protokoll, mis võimaldab klient-server rakendustel omavahel turvaliselt suhelda üle Interneti, olles kaitstud pealtkuulamise või sõnumite rikkumise ja võltsimise eest.

TLS146;i kasutamisel toimub nii otspunktide autentimine kui ka andmeedastus krüpteeritult. Harilikult autenditakse ainult serverit ja klient jääb autentimata. Kui soovitakse autentida ka klienti, tuleb kliendile tagada PKI kasutusvõimalus. Andmeedastusel kasutatakse sümmeetrilist krüptograafiat.

TLS Version 1.0 on defineeritud IETF’i standardiga RFC 2246 (1999.a.) ning see on Netscape’i poolt 1996.a. loodud protokolli SSL 3.0 edasiarendus