AFP (Apple Filing Protocol)AFP protokoll Võrguprotokoll, mis võimaldab opsüsteemiga Mac OS töötavail arvuteil kasutada faile üle võrgu. Mac OS X toetab ka tervet rida teisi selleks otstarbeks ette nähtud võrguprotokolle, vanemad versioonid toetasid ainult AFP protokolli