beta versionbeetaversioon Tarkvara versioon, mis testimise eesmärgil tehakse kasutajatele kättesaadavaks enne lõpliku versiooni ametlikku avalikustamist

Vt. ka alpha version