XSLT (Extensible Style Language Transformation)laiendatav vormingukeele teisendus Keel, mida kasutatakse XSL laaditabelites (style sheets) XML dokumentide teisendamiseks teisteks XML dokumentideks. XSL protsessor loeb XML dokumenti ja järgib XSL laaditabelis sisalduvaid instruktsioone, seejärel väljastab uue XML dokumendi või selle osa. See on äärmiselt kasulik e-kommertsi puhul, kus ühtesid ja samu andmeid tuleb teisendada XML’i erinevatesse esitustesse. Mitte kõik firmad ei kasuta selleks täpselt ühesuguseid programme, rakendusi ja arvutisüsteeme. XSLT Soovitus (XSLT Recommendation) kirjutati ja töötati välja XSL Töögrupi (XSL Working Group) poolt ning ratifitseeriti W3C poolt 1999.a. novembris