SMTP serverSMTP server Server, mille poole pöördutakse e-posti sõnumite väljasaatmiseks. Koduarvutite puhul on SMTP serveriks internetiühendust pakkuva firma (Elion, Starman vms) SMTP server, asutuse arvutivõrgus paikneva arvuti puhul aga harilikult oma asutuse e-posti server