BMP (bitmap)bittraster Graafilise informatsiooni kodeeritud esitusviis, mis koosneb graafilise kujutise punktide ridadest ja tulpadest. Iga punkti väärtus salvestatakse kas ühe- või mitmebitise binaararvuna. Lihtsate mustvalgete kujutiste (näit. lihttekst) korral piisab iga punkti jaoks ühest bitist, kuid värvide ja halltoonide esitamiseks on tarvis mitut bitti. Punktide tihedus määrab lahutusvõime ehk kujutise teravuse. Lahutusvõimet iseloomustatakse punktide arvuga tolli kohta (ingl. k. dpi - dots per inch) või ridade ja veergude arvuga ekraanil (näit. 640x480). Et kuvada kujutist ekraanil, teisendab arvuti bittrastri piksliteks, printeri jaoks aga tindipunktideks. Optilised skännerid ja faksiaparaadid muudavad paberil antud kujutise bittrastriks. Kujutise esitamist bittrastrina nimetatakse rastergraafikaks.

Teine meetod kujutiste esitamiseks digitaalsel kujul on vektorgraafika ehk objektorienteeritud graafika. See meetod on paindlikum, sest kujutise suurendamisel või vähendamisel kujutise kvaliteet säilib. Bittrastri puhul muutub kujutis suurendamisel "karvaseks".

Bittrastervormingus graafikafailide nimelaiend on .BMP

Vt. ka GIF, PCX, TIFF