E-speakHewlett Packard’i (HP) poolt algatatud ja 1999.a. detsembris avaldatud projekt, mille eesmärgiks on avatud koodiga (open source) teenuseplatvorm internetiteenuste loomiseks, vahendamiseks, virtualiseerimiseks, haldamiseks ja kasutamiseks. Võtmesõnaks on siin e-teenus (e-service) . Kui Inteneti esimese põlvkonna aluseks olid HTTP ja HTML ning kasutaja pidi nii riist- kui tarkvarale täpselt kirjeldama, mida on vaja teha, siis E-speak saab aluseks teise põlvkonna Internetile, kus e-teenused teevad suurema osa sellest tööst kasutaja eest ära. See käib nii firmadevahelise (Business - to - Business) kui firma-tarbija (Business - to - Consumer) e-kommertsi kohta. Võib öelda, et E-speak teeb sedasama teenustega, mida veeb teeb andmetega . Kasutaja ei pea enam ise teenuseid otsima ja oma vajadustele sobitama, E-speak teeb seda tema eest. E-speak’i tarkvara koosneb kahest elemendist - universaalsetest e-teenuste API-dest ja e-teenuste käitusserverist. Käitustarkvara installeeritakse igale arvutile või infoseadmele, mis on ühendatud virtuaalse teenusekeskkonnaga. Käitustarkvara tagab põhiliste infrastruktuuri funktsioonide nagu sõnumiedastus, vahendamine, turvalisus, nimetamine ja monitooring neile E-speak’i e-teenustele, mida antud seadmed hostivad või mille poole nad pöörduvad. E-speak’i teise elemendi, API’de kogumikust koosneva teenuseliidese abil saavad programmis osalejad luua mistahes e-teenusi.

1999. a. I kvartalis valmis E-speak’i alfa-versioon, II kvartalis beeta-1 versioon, III kvartalis beeta-2 versioon, IV kvartalis avati kõigile soovijatele võimalus osaleda E-speak’ile avatud koodiga programmiplokkide loomisel ja 2000.a. I kvartalis pidi E-speak käiku minema. HP’ga on koostööd alustanud juba ca 40 firmat, sh Bell, Nokia, Sonera, Novell jt. Programmis osalemine on tasuta.

Vt. ka http://www.e-speak.hp.com ja http://www.e-speak.net