API (Application Programming Interface)rakendusliides, programmiliides, API-liides Arvuti operatsioonisüsteemiga või rakendusprogrammiga määratud reeglistik, mille alusel rakendusprogramm kasutab operatsioonisüsteemi või teise rakendusprogrammi teenuseid.

Koosneb rutiinidest, protokollidest ja vahenditest tarkvararakenduste kirjutamiseks. Hea API hõlbustab programmeerimist, sest tüüpilised plokid on valmis kujul ette antud ja jääb üle need ainult kokku panna. Igal operatsioonisüsteemil, näit. MS Windowsil, on oma API, mida kasutavad sellele operatsioonisüsteemile kirjutatud rakendusprogrammid. API kasutamine hõlbustab programmeerija tööd ja teeb kasutajale lihtsamaks uute rakendusprogrammide selgeksõppimise, sest liides on neil kõigil sama.

Rakendusliidest võiks võrrelda graafilise kasutajaliidese või käsurealiidesega, mis kujutavad endast liideseid kasutaja ja opsüsteemi või kasutaja ja rakendusprogrammi vahel.

Vt. ka UI, ABI