SQL (Structured Query Language)struktuurpäringukeel Enimkasutatav päringukeel, mida toetavad kõik klient-server keskkonnale projekteeritud relatsioonandmebaasid. Päringukeeled kujutavad endast reeglite kogumit, mille alusel konstrueeritakse päringuid andmete otsimiseks andmebaasist . Erinevad andmebaasihaldurid toetavad erinevaid päringukeeli, kusjuures ainult SQL on pooleldi standardiseeritud.

SQL esialgne versioon kandis nime SEQUEL (Structured English Query Language) ja töötati välja firma IBM suurarvutite tarvis (1974-75). Esimene turule jõudnud SQL versioon pärines firmalt Oracle Corporation (1979).

Ajalooliselt oli SQL miniarvutite ja suurarvutite andmebaasihaldurite jaoks populaarseim päringukeel. Kuna SQL toetab hajusandmebaase (andmebaase, mille erinevad osad asuvad erinevatel arvutitel), on see leidnud järjest rohkem kasutamist ka PC andmebaaasisüsteemides. See võimaldab ühtlasi mitmel kasutajal üheaegselt töötada sama andmebaasi kallal üle kohtvõrgu.

Kuigi SQL’il on mitu erinevat "dialekti", on ta siiski kõige lähedasem asi sellele, mida võiks nimetada päringukeele standardiks. ANSI tunnistas 1986.a. standardiks SQL õige piiratud versiooni, mida ta 1991. a. revideeris. Revideeritud standardi nimi on SAG SQL.