XML tagXML märgend Nagu HTML, nii on ka XML metakeel andmete kirjeldamiseks. Kui HTML puhul on kõik märgendid, mida võib kasutada, ette kindlaks määratud, siis XML märgendeid saab ise defineerida vastavalt andmete iseloomule. Erinevate valdkondade jaoks on juba olemas sadu sobivaid märgendikomplekte e. sõnastikke ja neid luuakse järjest juurde