emotag (emotion tag)emomärgend Tekstis suhtumist või emotsioone väljendav täht, sõna või fraas (erinevalt emotikonidest, mis püüavad emotsioone kirjamärkide abil graafiliselt kujutada). Nimetus “emotag” tuleb sõnadest “emotion” (“emotsioon”) ja “tag” (märgend). Mõte on selles, et tavaliselt paigutatakse emotsioone väljendavad emomärgendid analoogiliselt HTML-märgenditega märkide  <  ja  >  vahele. Näit. <BG> tähendab <Big Grin> ehk “lai naeratus”. Kui lühend või fraas on informatiivne, mitte emotsionaalne, siis tavaliselt märke <> ei kasutata (näit. ASAP (As Soon As Possible) - “nii ruttu, kui võimalik”)

Vt. ka emoticon ja smiley