error (4)viga Inimese tegevus, mis põhjustab vale tulemuse. Näit. programmeerija või operaatori vale tegevus