ESS (Extended Service Set.)laiendatud mest IEEE 802.11 standardi järgi koosneb laiendatud mest ühest või enamast kokkuühendatud lihtmestist ja nendega seotud statsionaarsest kohtvõrgust ning paistab kõigi nende lihtmestidega ühendatud tööjaamade loogilise lüli reguleerimiskihtidele üheainsa lihtmestina. Sellest tulenevalt peab igal laiendatud mestil olema oma mestiident (võrgunimi)