LLC (Logical Link Control)loogilise lüli juhtimiskiht OSI mudeli altpoolt teise kihi ehk andmelülikihi ülemine alamkiht. LLC ülesandeks on tagada universaalne liides kaadrite vahetuseks OSI mudelis andmelülikihist üks aste kõrgemal asuva võrgukihiga. Vahetult LLC all asub lülikihi alumine alamkiht ehk meediumipöörduse juhtimise (MAC - Medium Access Control) kiht