error handlingveatöötlus Programmi töös esinevate vigade avastamine ja nende parandamine. Paljude programmikeelte (näit. C++ , Ada, Eiffel) juurde kuuluvad veatöötlust hõlbustavad vahendid

Vt. ka exception handling, error checking