AdaKõrgtaseme programmikeel, mis töötati välja 1970-ndatel ja 1980-ndate algul USA Kaitseministeeriumi tarbeks. Ada on üldotstarbeline programmikeel, mis sobib nii ärirakenduste kui raketijuhtimissüsteemide tarvis. Üks Ada iseärasusi on see, et ta võimaldab tööd reaalajas. Teiseks sisaldab Ada mitmesuguseid mooduleid, mis lihtsustab suurte süsteemide ehitamist ja hooldamist. Alates 1986. a. on USA’s Ada kasutamine kohustuslik enamiku sõjalise otstarbega rakenduste kirjutamisel. Seda keelt kasutatakse ka muude suurte reaalajas töötavate rakenduste loomiseks (pangandus, liikluse juhtimissüsteemid jne).

Ada on oma nime saanud lord Byroni tütre, Lovelace’i parunessi Augusta Ada Byroni (1815-52) järgi. Viimane aitas Charles Babbage’il luua programme analüütilisele masinale (analytic engine), mis oli maailma esimene mehaaniline arvuti. Seetõttu peetakse Augusta Ada Byron’it maailma esimeseks programmeerijaks