Ethernet portEthernetiport Võrguseadme, näit. ruuteri küljes oleva pistikupesa, kuhu saab ühendada Etherneti kaabli. Millist pistikupesa kasutatatakse, sõltub kaabli tüübist. Esimesed Etherneti võrgud olid 10Base5 võrgud ning neis kasutati siinitopoloogiat ja jämedat koaksiaalkaablit, arvutite võrguportideks olid DA-15 (kasutati ka nimetust DB-15) pistikupesad ning arvutite küljest tulevad kaablid ühendati koaksiaalkaabliga nn. vampiirharundite abil. Ka 10Base2 võrgud olid siinitoploogiaga ning neis kasutati peent koaksiaalkaablit ja BNC konnektoreid. Tänapäeval kasutatakse valdavalt tähtvõrke, keerdpaarkaablit ja RJ-45 konnektoreid