ECMAScriptNetscape’i ja Microsoft’i koostöös loodud standardne skriptikeel, mis suures osas põhineb Netscape’i JavaScript’il. Microsoft väidab, et tema JScript’i uusim versioon on esimene ECMAScript’i standardile vastav skriptikeel. Standardi ametlik nimetus on ECMA-262 ja see töötati välja Euroopa standardiorganisatsiooni ECMA egiidi all.

ECMASript on objektorienteeritud keel ja kujutab endast tuumkeelt, millele võib lisada objekte mistahes valdkonnast või kontekstist nagu näiteks W3C DOM (Document Object Model) mudelist pärineva mõiste “dokument”.

ECMAScript koos DOM’iga vastab hästi praegustele JavaScript’i ja JScript’i teostustele. Kuigi ECMAScript on mõeldud eelkõige standardseks WWW skriptikeeleks, on see kasutatav ka muudes skrptimisrakendustes