C#C#-keel (ingl. k. hääldus "sii-sharp", eesti k. hääldus "C-diees") on objektorienteeritud programmikeel firmalt Microsoft, mis üritab ühendada C++ arvutusvõimekust Visual Basic’u programmeerimislihtsusega. C# aluseks on C++ ja see sisaldab Java’le sarnaseid funktsioone.

C# on ette nähtud tööks Microsoft’i .NET platvormil. Microsoft’i eesmärgiks on edendada informatsiooni ja teenuste vahendamist üle veebi ning võimaldada programmeerijatel ehitada hõlpsasti porditavaid rakendusi. C# lihtsustab programmeerimist sel teel, et kasutab XML märgistuskeelt ja SOAP protokolli, mis võimaldab ligipääsu programmiobjektidele või -meetoditele ilma, et nõuaks programmeerijalt iga sammu tarvis täiendava koodi kirjutamist. Kuna programmeerijad saavad kasutada olemasolevaid koode, selle asemel et neid korduvalt uuesti kirjutada, siis peaks C# kiirendama uute tarkvaratoodete ja teenuste turulejõudmist ja vähendama kulutusi.

2008.a. lõpus oli