terminal (2)terminal Arvutist eemal paiknev kasutajat arvutiga liidestav elektrooniline või elektromehaaniline seade, näiteks klaviatuur koos kuvariga. Esimesed terminalid olid teletaibid, hiljem tulid kasutusele videoterminalid. Harilikult on terminal arvutiga ühendatud üle jadaliini (järjestikliini)