DSL (Digital Subscriber Line)digitaalne abonendiliin Meetod andmete edastamiseks tavalisi telefoniliine mööda. DSL-liinid on palju kiiremad kui tavaline telefoniühendus, kuigi ka siin kasutatakse neidsamu vasest telefonijuhtmeid. DSL-ühendus peab olema konfigureeritud nii, et see töötaks sarnaselt rendiliinile. Harilikult on DSL-ühenduse andmekiirus allavoolu kuni 1544 Mbit/s ja ülesvoolu 128 kbit/s ning sellist süsteemi nimetatakse asümmeetriliseks DSL’iks (ADSL). Teine levinud süsteem on sümmeetriline DSL (SDSL), mille puhul andmekiirus mõlemas suunas on 384 kbit/s. Teoreetiliselt võimaldab ADSL allalaadimiskiirust kuni 8,448 Mbit/s ja üleslaadimiskiirust kuni 640 kbit/s.

DSL on populaarne alternatiiv rendiliinidele ja ISDN’ile, kuna see on kiirem kui ISDN ja odavam kui rendiliin

Asümmeetriline DSL
TüüpAndmekiirus
ülesvoolu
max
Andmekiirus
allavoolu
max
Juhtme-
paare
Kaugus
max
ADSL1 Mbit/s8 Mbit/s15,5 km
RADSL1 Mbit/s7 Mbit/s17,5 km
G.Lite512 kbit/s1,5 Mbit/s17,5 km
VDSL1,6 Mbit/s
3,2 Mbit/s
6,4 Mbit/s
13 Mbit/s
26 Mbit/s
52 Mbit/s
11,5 km
900 m
300 m
Sümmeetriline DSL
TüüpAndmekiirus
(üles- ja allavoolu)
JuhtmepaareKaugus
max
HDSL668 kbit/s
1,544 Mbit/s (T1)
2,048 Mbit/s (E1)
2
2
2 või 3
3,5 km
HDSL-21,544 Mbit/s (T1)
2,048 Mbit/s (E1)
15,5 km
5,5 km
SDSL1,5 Mbit/s
784 kbit/s
208 kbit/s
160 kbit/s
12,7 km
4,6 km
6 km
7 km
IDSL144 kbit/s17,9 km

Vt. ka ADSL, RADSL, G.Lite, VDSL, HDSL, HDSL-2, SDSL, IDSL, RDSL, T1, E1