E1 carrier, E-1E1-kandja E1 on Euroopa digitaalse andmeside vorming, mille töötas välja ITU-TS ja millele andis nime CEPT (Conference of European Postal and Telecommunication Administration). Tuntakse ka nimetuse CEPT1 all ja vastab Põhja-Ameerika T1-kandjale.

E1 signaalivorming edastab andmeid kiirusega 2,048 Mbit/s ja võib kanda 32 kanalit (igaühes 64 kbit/s). E1 on kiirem kui Ameerikas kasutatav T1, sest siin ei kasutata bitiröövi ja kõik 8 bitti kanali kohta kasutatakse ära signaali kodeerimiseks. Rahvusvaheliseks sideks on võimalik E1 ja T1 omavahel kokku ühendada.

Multipleksimine võimadab E1-kandja läbilaskevõimet suurendada:

  • E2 (E-2) kannab nelja E1 signaali, andmekiirus 8,448 Mbit/s
  • E3 (E-3) kannab 16 E1 kanalit, andmekiirus 34,368 Mbit/s
  • E4 (E-4) kannab nelja E3 kanalit, andmekiirus 139,264 Mbit/s
  • E5 (E-5) kannab nelja E4 kanalit, andmekiirus 565,148 Mbit/s