COBOL (COmmon Business Oriented Language)1950-ndatel ja 1960-ndatel loodud ajalooliselt teine kõrgtaseme programmeerimiskeel (esimene oli FORTRAN). COBOL leidis kasutust eelkõige suurarvutitel töötavate firmarakenduste kirjutamisel.

COBOL’is kirjutatud programmid on üldiselt palju pikemad kui teistes keeltes kirjutatud programmid. See võib programmeerija seisukohalt tüütu olla, aga ühtlasi on programmid ka kergesti loetavad ja arusaadavad. Vaatamata sellele, et paljud programeerijad peavad COBOL’it vananenuks, on ta ikka veel laialdaselt kasutusel