high-level languagekõrgkeel Kõrgkeeled (kõrgtaseme programmikeeled) võimaldavad kirjutada programme nii, et need ei sõltu oluliselt konkreetse arvuti tüübist. Kõrgkeelteks kutsutakse neid keeli sellepärast, et nad on lähemal inimkeelele ja kaugemal masinakeelest. Assemblerkeeli peetakse aga madalkeelteks, sest nad on lähemal masinakeelele. Kõrgkeelte peamine eelis madalkeelte ees on asjaolu, et neis keeltes kirjutatud programme on lihtsam lugeda, kirjutada ja hooldada. Lõppkokkuvõttes tuleb kõrgkeeles kirjutatud programmid aga ikkagi tõlkida masinakeelde, milleks kasutatakse kas kompilaatoreid või interpretaatoreid.

Esimesed kõrgkeeled loodi 1950-ndatel aastatel. Praegu on kasutusel tosinkond kõrgkeelt, sh Ada, Algol, BASIC, COBOL, C , C++ , FORTRAN, LISP, Pascal ja Prolog