assembly languageassemblerkeel Programmikeel, mis on ühe taseme võrra kõrgemal masinakeelest. Masinakeelsed programmid koosnevad ainult numbritest ja inimesel on väga raske neid kirjutada ja lugeda. Assemblerkeeltel on sama struktuur ja käsustik, mis masinakeeltel, kuid igale käsule on antud oma inimkeelne nimi.

Igal protsessoril on oma masinakeel ja oma assemblerkeel, nii et ühele protsessorile kirjutatud assemblerkeelne programm ei tööta teisel protsessoril.

Programmeerimise algusaegadel kirjutati programme otse masinakeeles, assemblerkeelte kasutuselevõtt oli suur samm edasi. Tänapäeval kirjutatakse enamik programme kõrgkeeltes nagu FORTRAN või C ning programmeerijad kasutavad assemblerkeelt ainult siis, kui programmi töökiirus on väga oluline või kui on vaja teostada selliseid operatsioone, mis kõrgkeeles pole ette nähtud