frame (2)kaader Telekommunikatsioonis tähistatakse selle terminiga võrgusõlmede vahel edastatavaid andmeid kui infoühikut, mille juurde kuuluvad adresseerimine ja protokolli kontrollinfo. Kaader edastatakse harilikult järjestikku, bitt biti järel ning see algab päiseväljaga ja lõpeb sabaväljaga, mis “raamivad” andmeid.

-----------Päis------       -------Saba---------
Lipp
(01111110)
Aadressiväli Andmeväli
(0-4096 baiti)
Kaadri kontrolljada Lipp
(01111110)

Kaadris sisalduvad andmed võivad omakorda sisaldada kapseldatud kaadrit, mida kasutab kõrgema taseme protokoll või lihtsalt mingi muu protokoll (näit. IP kaadri andmevälja sisse kapseldatakse TCP kaader). Kaadriretranslaatori kaader sisaldab tavaliselt andmeid, mis on juba kadreeritud varasema protokolliprogrammi poolt

Termini "kaader" asemel kasutatakse ka termineid "packet" ja "datagram"