DLL (2) (Dynamic Link Library, Dynamically Linked Library)DLL-teek Rakendustega kompaktseks korduskasutuseks dünaamiliselt lingitav teek (SunOS, Windows jm)

DLL-teek kujutab endast väikeste programmide kogu, millest igaüht võivad vajadusel välja kutsuda arvutil jooksvad suuremad programmid. Väike programm, mis võimaldab suuremal programmil suhelda mingi konkreetse seadmega, näit. printeriga või skänneriga, on sageli vormistatud DLL-programmina (harilikult nimetatakse seda DLL-failiks). Konkreetsete seadmete tööd toetavaid DLL-faile kutsutakse vastavate seadmete draiveriteks.

DLL-failide eeliseks on see, et kuna neid ei laadita kõvakettalt muutmällu (RAM) koos põhiprogrammiga, siis säästetakse mäluruumi. Kui DLL-faili järgi tekib vajadus, laaditakse see mällu ja käivitatakse. Näiteks senikaua, kui te toimetate Word’i dokumenti, pole printeri DLL-faili vaja muutmällu laadida. Kui te aga otsustate dokumendi välja printida, kutsub Word välja printeri DLL-faili, see laaditakse muutmällu ja käivitatakse. Pärast printimise lõppu kustutatakse see fail muutmälust.

DLL-failide nimelaiend on harilikult ".dll". DLL-failid on dünaamiliselt lingitud neid kasutava programmiga ega ole sellega kompileeritud. DLL-teeki võib teatud määral võrrelda programmikeelte C ja C++ teegirutiinidega