ODBC (Open Database Connectivity)avatud andmebaasipöördus Standardiseeritud meetod firmalt Microsoft, mis võimaldab pöörduda mistahes tüüpi andmebaasi poole mistahes rakendusprogrammist ja seda sõltumata sellest, milline on andmebaasihaldur (DBMS). Selleks kasutatakse andmehalduri ja rakendusprogrammi vahel kolmandat kihti ehk andmebaasidraiverit. See kiht tõlgib rakendusprogrammi päringud andmebaasihaldurile arusaadavateks andmebaasihaldur kui rakendusprogramm olema ODBC-ga ühilduvad, s.t. rakendusprogramm peab olema võimeline andma ODBC-le arusaadavaid käske ja andmebaasihaldur peab olema võimeline neile vastama.

Alates ODBC versioonist 2.0 toetab see standard SAG SQL-i