Winchester diskvintšester Arvutižargooni sõna ujuvate peadega kõvakettaajami kohta, kus lugemis-kirjutuspea hõljub õhkpadjal ketta pinna kohal.

Esimene sellise ajami prototüüp valmistati 1973. a. firma IBM filiaalis Inglismaal ja selles oli kaks 30 MB ketast, mistõttu seadet hakati kutsuma 30 - 30. See meenutab kuulsat Winchester’i vintpüssi 30 - 30, kus esimene 30 tähistab kaliibrit ja teine laengu kaalu. Nii hakatigi algul seda konkreetset kõvakettaajamit ja hiljem ka kõiki teisi kõvakettaajameid kutsuma "vintšesterideks".

Vt. ka hard disk