low-level languagemadalkeel Masinakeel või assemblerkeel, masinale sobivam kui inimesele. Sõna "madal" ei tähenda siin seda, et madalkeel oleks mingis mõttes primitiivsem või vähemate võimalustega kui kõrgkeel, vaid seda, et madalkeelte abstraktsioonitase on madalam.

Programmikeelte jagamine kõrg- ja madalkeelteks on mõnevõrra tinglik, sest näit. Java keeles programmeerija võib nimetada C-keelt madalkeeleks ja assemblerkeeles programmeerija võib nimetada seda kõrgkeeleks. Python’i kasutaja võiks isegi Java keelt nimetada madalkeeleks, kuid objektorienteeritud keeli nagu Java siiski üldiselt madalkeelteks ei nimetata.

Madalkeeli võib jagada esimese ja teise põlvkonna omadeks. Esimesse põlvkonda kuulub masinakeel, mida protsessorid mõistavad ilma kõrvalise abita. Teise põlvkonda kuulub assemblerkeel, mida protsessor küll otse ei mõista, aga mis siiski nõuab programmeerijalt konkreetse protsessori arhitektuuri tundmist