ring networkringvõrk Üks kolmest levinumast kohtvõrgu topoloogiast, kus ühesuunalised edastuskanalid sõlmede vahel moodustavad suletud tee. Ringvõrk on näit. IBM’i Token Ring võrk

Vt. ka bus network ja star network