rasterizerasterdama Lehekülge kuvamiseks või printimiseks ette valmistama.

Rasterdamist teostab rastriprotsessor (RIP), mis muudab teksti ja pildid pikslitest koosnevaks maatriksiks (bittrastriks). Seejuures võivad aset leida mitmesugused teisendused, näit. vektorfontide ja kontuurfontide matemaatilised koordinaadid ja vektorjoonised tuleb teisendada bittrastriteks. Olemasolevaid bittrastreid tuleb sageli mastaapida (nende mõõtmeid suurendada või vähendada).

Kui just ei kasutata vektorgraafika plotterit, mis sõna otseses mõttes "joonestab", siis tuleb kogu tekst ja graafika alati enne kuvamist või printimist ära rasterdada